Mandalatekenen en Meditatie


Voorjaarprogramma 2020

mandalatekenen

Bij mandalatekenen is het altijd heel bijzonder om (in een kleine groep) je eigen "diepte" in te duiken en je tegelijkertijd verbonden en gedragen te voelen door die groep. Je maakt je eigen mandala, maar je neemt elkaar mee in de energie (van de Lotus) en inspireert elkaar.

De Lotus staat symbool voor stevig geworteld zijn in de aarde, omhoog groeien door het zuiverende water en helemaal tot bloei komen, naar het licht en de hemel reikend als een prachtige bloem. We gaan door al die lagen heen om te ontdekken wat jouw schoonheid is, hoe jij kunt stralen en wat jouw ervaringen als zaden van Licht en Liefde kunnen doorgeven.

Vanuit meditatie aan het begin van de ochtend, maak je contact met diepere lagen in jezelf. De beelden of gevoelens die je dan krijgt "vertaal" je in een cirkel: de mandala.

Mandalatekenen werkt helend en verzachtend en geeft je, vaak verrassend, meer inzicht over jezelf.

Ervaring met tekenen is niet nodig.

Thema:De Lotus
Datum:12, 26 februari, 11, 25 maart, 8, 22, 29 april
Tijd:11.00 - 12.00 uur
Plaats:Plein 1940 – 1945 nr. 53
Prijs:€ 110,00 (inclusief lesmap)


Najaarprogramma 2019

verbinding

Als afsluiting van het jaar deze keer Mandalatekenen en Meditatie met daarna een lunch. Het thema is Verbinding:

Verbinding binnen in je, om te kijken of je al die (losse) stukken in jezelf weer bij elkaar kunt brengen en kunt laten samenwerken. En de verbinding buiten je, met je omgeving en met de aarde, als tegenbeweging voor wat er allemaal aan verdeling en afgescheidenheid is ontstaan om ons heen.

Met elkaar tekenen kan een mooie, makkelijke manier zijn om weer een stukje verder te transformeren naar Eenheid en steeds Lichter worden. Speciaal aan het eind van het jaar is het fijn om weer wat "ouds" los te laten en ruimte te maken voor het "nieuwe".

Samen maken we het ontwerp van de mandala en ieder geeft er daarna zijn of haar eigen invulling aan qua kleur en keuze van vakken die opgelicht worden.

Altijd heel spannend, soms confronterend, als bijv. degene voor jou net iets tekent waar jij niets mee kan, of als je sowieso moeite hebt met het "moeten volgen" van anderen, maar als je daar doorheen gaat is het zo mooi wat er ontstaat.

Zo goed om te zien dat ieder toch echt zijn of haar eigen stijl, kleur en manier van werken heeft en hoe je daarmee jezelf en elkaar kunt verrassen en inspireren.

Na het mandalatekenen lunchen we met elkaar. Het is leuk als ieder iets meeneemt voor de lunch om te delen (ik zorg voor soep).

Thema:VERBINDING
Datum:Zondag 29 december 2019
Tijd:11.00 - 13.00 uur, daarna lunch
Plaats:Plein 1940 – 1945 nr. 53
Prijs:€ 25,00


Voorjaarprogramma 2019

Mandalatekenen en Meditatie

kerstmandala

We gaan met de LOTUS door de modder, (je wortels, gronding maar ook de "shit") om je daaruit verdiept omhoog door het water schoon te laten spoelen (met alle emoties die daar nog kunnen spelen) naar de bladeren en de bloem: jouw unieke expressie van Zijn. Hoe open kun je daar zijn? Hoe verbonden met de aarde? En met de kosmos? Hoe is je uitstraling? Wat zijn de zaden die je kan oogsten?

Beelden of gevoelens vanuit de meditatie aan het begin van de ochtend, "vertaal" je in je mandala. Dit geeft als een "spiegel" vaak verrassende nieuwe inzichten over al die lagen, dieptes en hoogtes waar we doorheen gaan. Door mee te bewegen met de LOTUS, kun je meer geworteld, liefdevol en open, dichter bij jezelf in je hart en naar anderen groeien.

Thema:DE LOTUS
Datum:6, 20 februari, 6, 20 maart, 3, 17 april, 1 mei
Tijd:10.00 - 12.00 uur
Prijs:€ 110,00 (inclusief reader)


Verschillende invullingen van één ontwerp mandala.

De laatste ochtend maken we altijd een gezamenlijke mandala. Het ontwerp maken we samen en ieder geeft er dan zijn of haar eigen invulling aan qua kleur en vakken die opgelicht worden.

Altijd heel spannend, soms confronterend, omdat degene voor jou net iets tekent waar jij niets mee kan, of je hebt sowieso moeite met het "moeten volgen" van anderen, maar als je daar doorheen gaat is het zo mooi wat er uit komt.

Zo goed om te zien dat ieder toch echt zijn of haar eigen stijl, kleur en manier van werken heeft. En hoe je elkaar daarmee kunt inspireren en verrassen. Hier een voorbeeld van zo'n gezamenlijk ontwerp en de invulling ervan.


verschillende invullingen van een mandala-ontwerp


Sfeerimpressies mandalateken-ruimte

sfeer-impressie mandalateken-ruimte


Onderstaande thema's staan nu niet op de agenda. Als een thema je aanspreekt… geef je op en bij 6 mensen plan ik een datum om een groep te starten:  contact


Mandalatekenen en Meditatie

mandala-samen

Het thema is (omdat het zoveel kanten heeft, nogmaals) SAMEN (-werken, zonder je eigenheid te verliezen)

Wanneer ervaar je het gevoel van samen?
Hoe kan je dat kinderlijke enthousiasme van samen spelen, samen ontdekken, samen avonturen, nog vinden in jezelf, er voluit van genieten?
Wanneer voelt samen goed en wanneer gaat dat samen over in beklemming? Wanneer kan jouw inzet, maken dat het geheel op een hoger plan komt?
Wanneer offer je jezelf zo op dat het ten koste gaat van jouzelf of van jouw energie?

En wanneer ervaar je het WIJ-gevoel: wij, juist met en voor elkaar, ieder in zijn of haar eigenheid en kracht zonder anderen af te wijzen, uit te sluiten?

Bij alle groepen, maar vooral bij mandalatekenen gaan we dieper in op deze vragen en kan je meer je eigenheid en jouw unieke Zijn ontdekken.

Ook kijken we of in jou de afgewezen stukken, de afgescheiden delen weer tot een eenheid kunnen komen, weer verbonden kunnen worden. We gaan door de verschillende lagen heen naar hoofd, hart en buik, zodat gedachten, gevoelens en emoties op een lijn, met elkaar in overeenstemming kunnen komen, kunnen samenvloeien om meer vrijheid, lichtheid en speelsheid te creëren.


Workshop Mandalatekenen-anders

zomer

We maken een mandala op het thema zomer (met alle facetten die je daarbij kan tegenkomen) en verwerken die in een windlicht. Het zal gaan over kleur, licht, speelsheid, verbinding, maar vooral het kind in jou zal de ruimte krijgen om lekker mee te doen.

Voor de lunch kan ieder iets meenemen om te delen.


Thema: Samen

mandala-meditatie

In deze tijd waarin meer nadruk ligt op verschillen en tegenstellingen, lijkt het me fijn om meer te focussen op SAMEN. Dat zal dan ook het thema zijn voor het begin van dit jaar: Samen (-werken zonder je eigenheid te verliezen)

Met dit thema duiken we in allerlei vormen en lagen van samen – werken. De chakra's vormen daarbij het uitgangspunt: Hoe ga je in die verschillende energielagen om met samenwerken?

Samen kan je bijvoorbeeld niet beleven als je geen harmonieus en open hartchakra hebt, anders verzet je je tegen dat samen. En dan nog, alleen als ook de basis van uit het eerste chakra in balans is. Als je de ervaring hebt vanuit de vroege thuissituatie dat het fijn is om iets samen met de familie of vrienden te doen.

En het is nodig dat je ego van de zonnevlecht niet meer zo prominent op de voorgrond aanwezig is en het voor het zeggen wil hebben. Dat je geen moeite hebt met in je kracht te staan in plaats van je aan de ene kant slachtoffer voelen of de andere kant macht wil bezitten.

We onderzoeken in hoeverre je, waar en wanneer, kan (en wilt) samenwerken om met alles en iedereen een liefdevolle verbinding aan te kunnen gaan.

Het lijkt me fijn om dit samen uit te diepen en ervan te genieten, dus ik nodig je van harte uit om mee te doen.


Thema: Metamorfose

transformatie

Ervaringen in het leven doorlopen cyclische processen, een eeuwigdurend ritme, het "spiraalbeginsel" van:

Begin, opkomen, groei en bloei, en weer inkeer en teruggang.

Als al deze stadia goed en bewust zijn doorlopen, kun je de "vruchten" ervan meenemen naar een volgende cyclus en worden je ervaringen steeds rijker. Dat brengt je dus niet steeds terug bij af, maar juist verder opwaarts langs de spiraal, wijzer en met meer inzichten: Een ware metamorfose heeft zich voltrokken.

Deze cyclus van mandalatekenen kun je gebruiken om een idee, een passie of een droom als uitgangspunt te nemen om te kijken hoe jouw mandala's je zouden kunnen helpen om dat (makkelijker) te kunnen verwezenlijken.

Je kunt ook een lastige situatie waar je midden in zit nemen, om jezelf door het mandalatekenen naar een volgend level te "metamorfoseren". Of je kunt kijken hoe jij steeds op hetzelfde punt in een proces blijft steken en dat dan kunt losweken door het bewustwordingsproces van je mandala's.

Maar er zijn vast nog veel meer mogelijkheden om een metamorfose (op een bepaald punt) in jezelf te bewerkstelligen. Het lijkt me heel fijn om samen deze uitdaging aan te gaan, dus als je mee wilt doen, geef je op!


Thema: Door de Dualiteit heen

door de dualiteiten heen

Alles op deze aarde en van deze aarde heeft altijd te maken met dualiteit. Altijd het een òf het ander. Dag òf nacht, licht òf donker. Het is de bedoeling om de komende tijd met de groepen (klankconcerten, meditatieavonden en mandalatekenen) dieper op dit thema in te gaan, om te kijken of we juist door het in de extremen te zien, voelen en ervaren, kunnen komen tot een èn, èn, en of we het Grote Geheel, de Eenheid, de Liefde kunnen vinden dóór die twee uitersten van de Dualiteit heen.

Dit thema leert me steeds meer dat als je niet in de uitersten blijft kleven, er zo veel meer te genieten en te beleven valt, zo veel tijd overblijft voor dingen waar het echt om gaat, zoveel meer energie te besteden valt aan waarachtig contact en groei en genezing van onszelf en van elkaar.

Dat het eigenlijk gaat over Liefde en Vertrouwen tegenover macht en controle.

Dat de maatschappij, het óver-gestructureerde systeem, ons vasthoudt in een model dat we niet willen, maar waar we toch aan meedoen omdat we denken dat het niet anders kan.

En dat we tegelijkertijd schreeuwen om die Eenheid, om het je opgenomen voelen in het Grote Geheel, in Liefde zonder strijd, zonder afscheiding, zonder competitie, echt bij je authentieke Zelf.

Ik hoop dat we de komende tijd de dualiteit, de twee uitersten, een stukje naar elkaar toe kunnen brengen en dat kunnen uitstralen en zo onze bijdrage kunnen leveren aan een Nieuwe Wereld.

En dat we samen ontdekken waar we in ons leven meer Liefde kunnen toelaten door Door de Dualiteit heen te gaan.


Thema: de Elementen

Plant Mandala

Naast Aarde, Water, Vuur en Lucht, zal ook Ether het meest vluchtige element er bij komen en ook Licht, of eigenlijk Liefde, wat eigenlijk geen element is, maar er voor mij wel bij hoort.

Ether dringt overal doorheen met trilling, straling en vibratie, zonder dat je het kunt zien of pakken. Als je er gevoelig voor bent kun je het wel voelen.

Licht is helemaal niet meer te vatten in woord of vorm, maar zeer van belang voor het leven op aarde.

De volgende vragen maken je meer bewust van jezelf en de manier waarop je in het leven staat. En hoe je een transformatie kunt aangaan van het aardse naar Licht en Liefde…

Welke elementen kunnen je helpen om een verandering te bewerkstelligen, of kun je inzetten op een bepaald moment van een proces? Waarom reageer je meestal van uit de kracht of energie van één element? Met welk element voel je je het meest vertrouwd, enz.

Ik nodig je uit om te ontdekken wat jij hebt met die verschillende elementen, hoe ze doorwerken in je leven en wat je er nog meer uit kunt halen om echt goed in je element te komen om dat te doen wat jij kunt en wilt doen in jouw leven.


Zomerochtenden de vier Elementen

De vier elementen

Mandalatekenen "met een knipoog", een zomers tintje, met aansluitend een (vegetarische) lunch

Voetjes op de vloer, (in de Aarde)

Meedeinen met het Water,

Inspirerend Vuur,

Luchtig en ruim.

De vier elementen vormen het uitgangspunt van deze ochtenden.

De zomer huppelt door de ochtenden en maakt alles wat speelser, zodat je ook extra makkelijk meegenomen kan worden: dieper, flexibeler, pittiger, luchtiger.

Als je nog meer in je element wilt komen, kan je ook 's avond meedoen met de meditaties op hetzelfde thema. Helemaal fijn om dieper te graven, meer mee te stromen, uit te spatten, of de wind er lekker doorheen laten waaien.


Thema: van HARD naar HART

Hart-mandala

In deze cyclus kan je door de meditatie contact maken met diepe lagen in je hart. Beelden of gevoelens die je tegenkomt "vertaal" je in een tekening binnen de cirkel. Zo kun je het harde en koude wat ongemerkt toch telkens weer je hart binnensluipt, accepteren, zachter maken en in het licht zetten. Dan kan je hart weer ruimer en warmer worden. Dus van hard naar helemaal hart.

In 6 ochtenden belichten we verschillende facetten van het hart. Om vanuit gesloten, pijnlijke, harde stukken in je hart, waardoor je hart zich steeds verder sluit, te groeien naar een onbevreesd open hart vol compassie en in vrede met jezelf, de omgeving en de situatie waar je je in bevindt.


chakra-mandala

Thema: de 7 chakra's in Vertrouwen

Vanuit meditatie maak je contact met diepere lagen in jezelf en vandaar uit met hoe het gesteld is met Vertrouwen in één van de chakra's (energiecentra in je lichaam). De beelden of gevoelens die je tijdens de meditatie krijgt "vertaal" je in een tekening binnen de cirkel: de mandala.

Mandala's van de chakra's kunnen "als een spiegel" heel duidelijk tonen hoe open of geblokkeerd een chakra is op dat moment. je gaat op ontdekkingsreis naar hoe het bij jou op ge verschillende energieniveaus is gesteld met Vertrouwen: Hoe zit dat bijvoorbeeld in je basis? Durf je je als mens op aarde over te geven aan dat wat er is? En durf je Liefde die je zomaar krijgt te vertrouwen in je hartchakra? Mandala's kunnen heling en verzachting brengen. Ze geven je, vaak verrassend, meer inzicht over jezelf en hoe jij met de energie (van Vertrouwen) omgaat. Het versterkt je intuïtie en geeft meer (zelf)vertrouwen. En misschien kun je angst of beklemming loslaten of juist je spontane oorspronkelijke energie lekkerder laten stromen.

Door zo in de chakra's te duiken, kun je een grote sprong maken in je spirituele groei.